Образовни профили

За сва три четворогодишња образовна профила - комерцијалиста, аранжер у трговини и трговински техничар, ученици могу конкурисати ако су положили квалификациони испит. За образовни профил трговац место на јединственој ранг листи се може остварити само на основу општег успеха, који су ученици остварили у шестом, седмом и осмом разреду основне школе.

Приликом уписа ученици подносе следећа документа:

  • Пријава за упис
  • Оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Лекарско уверње о испуњењу здравствених услова који су неопходни за образовни профил
  • Дипломе о освојеном првом, другом, или трећем месту на међународном и републичком такмичењу

Образовни профили

Комерцијалиста

commercialist

Комерцијалиста је нови, огледни профил и због тога је најатрактивнији.Ако имате одличан успех и желите да научите како се обављају послови у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, ово је занимање за вас. Образовње траје четири године, оспособиће вас за рад у трговини али и омогућити даље школовање на факултетима и вишим школама.

Аранжер у трговини

arranger

Аранжер у трговини може бити ваш избор уколико сте уметничка душа и ако имате сколоности за цртање, пројектовање, перспективу, уређење ентеријера и слично. За четири године у нашој школи ваш таленат ће се развити и тако формирати добра основа за послове аранжирања излога и ентеријера продавница али и за даље школовање на факултетима ликовних и примењених уметности.

Трговински техничар

Trade technician

Трговински техничар је класичан образовни профил за који годинама постоји велико интересовање и који вас припрема за велики број радних места у трговинским предузећима. Образовање траје четири године. Осим знања овај профил пружа добру основу за дање школовање на факултетима и вишим школама.

Трговац

trader

Трговац је једини профил за који образовање траје три године. Даје вам могућност да за кратко време себи обезбедите запослење у малопродајним објектима. Ако се за то време предомислите и пожелите да наставите школовање, код нас постоји шанса да се доквалификујете, а затим упишите жељени профил.